Veiligheid

Voor De Kinderkamer is veiligheid nooit vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw staan we stil bij de vraag of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. We letten op fysieke veiligheid en persoonlijke veiligheid.

Toegangscontrole

  • De voordeuren zijn bij het verlaten van De Kinderkamer voorzien van een automatische sluiting op het openingsmechaniek. U moet zelf de voordeur openen om de locatie samen met uw kind veilig te verlaten.
  • De schuifdeuren in de entree/hal zijn voorzien van een toegangscontrole, een intercom-installatie met aparte drukbel via de telefooncentrale.
  • Elke ouder krijgt een pasje voor de toegangscontrole. Er wordt exact geregistreerd wie die dag op welke tijd De Kinderkamer binnenkomt en weer verlaat.
  • Externe cliënten en leveranciers zijn te gast bij De Kinderkamer. Voor hen wordt de deur persoonlijk geopend. Alleen medewerkers in bedrijfskleding van De Kinderkamer mogen de deuren voor u openen.
  • Ook de tuin is beveiligd. De buitenspeelruimtes zijn op een veilige manier van de straat gescheiden. Het is er zo ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen.


Ophalen kinderen

Wij proberen de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen. Wij geven uw kind niet mee aan iemand die we niet kennen. Meldt u het daarom vooraf wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Degene die uw kind komt ophalen, vragen wij een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Samenwerking ziekenhuizen

Met het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven is afgesproken dat bij calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden beveiligingsmedewerkers, spoedeisende hulp of kinderartsen hulp bieden. 

Voorkomen is beter dan genezen

De meeste ongelukken worden veroorzaakt door gedrag van mensen. Daarom letten onze medewerkers voortdurend op de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke. Menselijke fouten kun je nooit volledig uitsluiten. Maar juist door de medewerkers constant met hun eigen gedrag te confronteren kunnen we fouten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij maken we gebruik van een risico-inventarisatiemodel.