Ouderpanel

Uw advies telt!
Elke locatie van De Kinderkamer heeft een Ouderpanel. Het Ouderpanel bestaat bij voorkeur uit tenminste één ouder uit de verschillende groepen: Observatie-/Ontwikkelingsgroep, Verticale groep, Peutergroep en Buitenschoolse opvang.

Het Ouderpanel volgt het locatiebeleid en behartigt de belangen van kinderen en ouders van de locatie, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseert onder meer over opvoeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en veiligheid en gezondheid. Het Ouderpanel overlegt met de manager op de locatie.


Het Ouderpanel van De Kinderkamer Eindhoven is bereikbaar via e-mail: ouderpanel.ehv@gmail.com

Het Ouderpanel van De Kinderkamer Geldrop is bereikbaar via e-mail: ouderpanelgeldrop@gmail.com