Klantreacties

De Kinderkamer staat open voor alle op- en aanmerkingen van ouders. De belangen van de kinderen en hun ouders staan bij ons (binnen de grenzen van de redelijkheid en onze mogelijkheden) altijd voorop.

De Kinderkamer kent een eigen klachtenreglement. Ondanks onze goede zorgen kunnen zich momenten en situaties voordoen die leiden tot ontevredenheid of een klacht: een klantreactie. U kunt uw klantreactie eerst voorleggen aan de direct betrokkene(n), bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker. Mocht uw klantreactie niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de manager die op de locatie werkzaam is. De locatiemanager zal u altijd vragen uw klantreactie schriftelijk in te dienen, ook na een persoonlijk gesprek. U kunt zich ook direct wenden tot Het Klachtenloket Kinderopvang.

 

www.klachtenloket-kinderopvang.nl of info@klachtenloket-kinderopvang.nl of op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-1877 (0,20 cent per gesprek)


 
Kunt u uw klantreactie met De Kinderkamer niet oplossen, dan kunt u terecht bij Het Klachtenloket Kinderopvang. Dit Klachtenloket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u zich ook meteen toe richten.

Hieronder de link voor het indienen van een interne klacht.

www.klachtenloket-kinderopvang.nl/over-ons/voorbeelddocumenten/