Dagelijkse communicatie

Bij voorschoolse opvang brengt de ouder het schoolgaande kind naar De Kinderkamer. De ouder geeft eventuele bijzonderheden door aan de pedagogisch medewerker die de informatie zal overbrengen aan de leerkracht van school.

Bij het ophalen van school zullen wij de leerkracht vragen hoe de schooldag is verlopen, zodat we ouders hiervan op de hoogte kunnen stellen. Kinderen die ons BSO-Huis net bezoeken, kunnen natuurlijk altijd papa of mama laten weten dat zij veilig bij het BSO-Huis zijn aangekomen... een geruststellende gedachte voor elke ouder.

's Avonds vindt natuurlijk de overdracht plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker, maar uw kind zal vast zelf u vertellen hoe de dag is verlopen... we zijn benieuwd naar hun belevenissen.