Openingstijden

Kinderopvang: vanaf 06.45 uur tot 19.00 uur (en incidenteel tot 20.00 uur).

Regulier:
ochtend van 07.30 – 13.30 uur
middag van 12.30 - 18.30 uur

 

Verlengde openingstijden

Het is mogelijk om speciaal voor u persoonlijk een maatwerk overeenkomst te maken van diverse verlengde openingstijden.  

Buitenschoolse opvang: vanaf 06.45 uur tot 19.00 uur (en incidenteel tot 20.00 uur).

Vakantie-opvang regulier van 07.30-18.30 uur

Ook voor de Buitenschoolse opvang is het mogelijk om speciaal voor u persoonlijk een maatwerk overeenkomst te maken van diverse verlengde openingstijden. 

 
Wilt u structureel gebruik wilt maken van de verlengde openingstijden? Neem dan contact met ons op voor een maatwerkovereenkomst.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de verlengde openingstijden? Dan kunt u dit regelen met één telefoontje.

De kosten worden berekend per extra kwartier opvang.

 

Extra dagdelen of dagdelen ruilen

Naast de vaste contractdag(en) biedt De Kinderkamer de mogelijkheid om tegen betaling extra dagdelen af te nemen, als er voldoende medewerkers in de groep aanwezig zijn. Ook is het mogelijk ruildagen aan te vragen. Ruilen kan tot 4 weken voor en tot 4 weken na de te ruilen dag. Extra dagen en ruilingen dienen altijd via de ouderlogin aangevraagd te worden.

Flexibele opvang

De Kinderkamer biedt ook flexibele opvang aan. Voor de verschillende mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer zijn wij gesloten?

De Kinderkamer is gedurende het gehele jaar geopend, met uitzondering van:

  • zaterdag en zondag
  • eerste en tweede kerstdag
  • nieuwjaarsdag
  • tweede Paasdag
  • 5 mei (eens in de vijf jaar)
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • overige door rijksoverheid erkende nationale feest- en gedenkdagen.


Op 5 december, 24 december en 31 december sluit De Kinderkamer de deuren om 16.30 uur.