Wat is kwaliteit?

Kwaliteit wordt bepaald door wat u belangrijk vindt. De kwaliteit is goed als de kinderopvangorganisatie volledig aansluit bij uw wensen. Gaat het anders, dan wilt u graag dat er naar u geluisterd wordt. Maar op de eerste plaats komt veiligheid. Er is een aantal basiseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang, waaraan iedere kinderopvangorganisatie moet voldoen. De GGD Inspectie toetst of aan deze wet is voldaan.

Binnen De Kinderkamer is het inspectierapport ter inzage aanwezig. Ook kunt u digitaal op het Landelijk Register Kinderopvang het inspectierapport inzien. (www.landelijkregisterkinderopvang.nl)


Selecteer bij naam De Kinderkamer en de rapporten van de locatie Eindhoven en Geldrop Buitenschoolse opvang zullen zichtbaar worden om te selecteren.