Schoon: de gewoonste zaak van de wereld.

In het hoofdstuk Gezondheid wordt uitvoerig ingegaan op het ziek zijn van kinderen. Omdat er een verband bestaat tussen ziekte en hygiëne, besteden we hier apart aandacht aan het onderdeel Hygiëne. Natuurlijk kunnen we niet helemaal uitsluiten dat uw kind een bacterie of virus bij ons oploopt. Wel kunnen we door een specifiek hygiënebeleid veel onnodige overdrachten voorkomen.

De Kinderkamer is constant bezig de hygiëne op het hoogste niveau te houden. Door een specifiek hygiënebeleid te hanteren kunnen we het voortbestaan van veel ziektekiemen voorkomen. De Wet Kinderopvang verplicht ieder centrum een Risico Inventarisatie Gezondheid bij te houden. De Kinderkamer heeft hiervoor een inventarisatiemodel ontwikkeld dat per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. Besmetting heeft altijd vervelende gevolgen. Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen.

Hygiëne houdt echter veel meer in dan de controle op overdracht van ziektekiemen. In de Risico Inventarisatie Gezondheid besteedt De Kinderkamer ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden door ons zeer nauwkeurig omschreven en bekeken.

De Kinderkamer toetst het rapport jaarlijks aan de werkelijkheid.  De verantwoordelijkheid ligt bij de locatiemanager.

U kunt de Risico Inventarisatie Gezondheid inzien bij De Kinderkamer.