Dagelijkse communicatie

Door de dagelijkse communicatie krijgen ouders een gedegen beeld van de manier waarop hun kind de dag heeft doorgebracht.
 

 • In elke groep van de dagopvang liggen dagschema’s waarop staat wat het kind die dag heeft gegeten, hoe lang het heeft geslapen en wat de ontlasting was. Ook is er ruimte om eventuele bijzonderheden te beschrijven.
 • Daarnaast wordt er in een digitaal schriftje van de kinderen geschreven. Memorabele gebeurtenissen van de dag worden kort beschreven door de groepsleiding en zijn gericht aan het kind. Ouders kunnen niet reageren via het schriftje. Zo wordt het een dagboekje.
 • Tijdens het brengen en halen van uw kind is er tijd om rustig met de pedagogisch medewerkers de nacht of dag door te spreken.
   

 

Communicatie door het jaar heen.

 • We maken foto's van verschillende gebeurtenissen, zoals verjaardagen. Ook bewaren we knutselwerkjes. Zo geven we ouders en kind een leuke herinnering mee aan hun tijd bij De Kinderkamer.
 • De nieuwsbrief komt tenminste eenmaal per twee maanden uit.
 • Door het jaar heen vinden er (in)formele ouderbijeenkomsten en oudergesprekken plaats.
 • Als ouder mag u altijd een gesprek aan vragen met de pedagogisch medewerkers van de groep, als u daar behoefte aan heeft.
   

Wilt u als ouder met ons van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid? Dat kan uiteraard altijd in een persoonlijk gesprek.