Tarieven

 

Toelichting kinderopvang 

Wat is kinderopvangtoeslag en hoe is deze opgebouwd?

Kinderopvangtoeslag is een vergoeding die u van de Belastingdienst ontvangt als u uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie brengt.

De kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst krijgt, bestaat uit twee gedeeltes:

 

De overheidsbijdrage:

Deze bijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen, het aantal dagen en het aantal kinderen dat u laat opvangen.

 

De werkgeversbijdrage:

De hoogte van de werkgeversbijdrage is niet afhankelijk van uw inkomen of het aantal kinderen in de kinderopvang, maar is wel gemaximaliseerd tot het maximumuurtarief (€ 8,50 in 2022 ). De werkgeversbijdrage krijgt u niet rechtstreeks van uw werkgever, maar keert de Belastingdienst uit als extra toeslag.

 

Maximumuurtarief

Het maximumuurtarief is voor 2022 vastgesteld op € 8,50. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal

€ 8,50 per uur. 

 

De Kinderkamer hanteert in 2022 een regulier uurtarief van € 8,74. 

 

Hoe werkt de aanvraag kinderopvangtoeslag

Via de website www.belastingdienst.nl kunt u alle recente informatie vinden.  

 www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

De maandprijs voor kinderopvang bij De Kinderkamer is gebaseerd op 11 uur openstelling per dag, gedurende het gehele jaar, gedeeld door 12 maanden per jaar (52 weken in 2022). 

De facturen worden maandelijks aan u verstrekt en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat De Kinderkamer gesloten is.

Betaling geschiedt met een door u afgegeven machtiging voor automatische incasso.

De Kinderkamer zal de factuur twee weken van tevoren aan u verstrekken. Het bedrag wordt rond de eerste werkdag van de betreffende maand geïncasseerd.

Het nettobedrag dat u voor De Kinderkamer betaalt, is afhankelijk van het bruto uurtarief en uw toetsingsinkomen, het aantal dagen dat u uw kind brengt en het aantal kinderen dat tegelijkertijd gebruik maakt van de kinderopvang.

 

Het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag wordt met drie maanden verlengd tot een half jaar. Het doel is dat mensen zich voor een langere periode volledig richten op het vinden van een nieuwe baan.