Tijd om te wennen
 


 

Om uw kind en uzelf vertrouwd te laten raken met De Kinderkamer, de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen, hebben we ‘wendagen’ ingesteld. We stemmen daarin ook het voedingsschema, het slaapritme en de manier van omgaan met het kind thuis en bij De Kinderkamer op elkaar af. De eerste wendag vindt plaats vóór de ingangsdatum in de plaatsingsovereenkomst. De Kinderkamer neemt hierover telefonisch contact met u op.

Op de eerste dag komt het kind drie kwartier wennen met een van de ouders. U maakt kennis met de pedagogisch medewerkers en neemt samen de eet- en slaapgewoonten, het troosten, spelen en eventueel de zindelijkheid door. Vervolgens heeft u een intakegesprek met een pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep en blijft uw kind een uurtje in de groep. De tweede wendag komt uw kind een hele, maar korte dag naar De Kinderkamer. Er wordt veel aandacht geschonken aan het afscheid nemen.

Bij het invullen van de gewenste ingangsdatum op het aanmeldingsformulier vragen wij u rekening te houden met het feit dat de tweede wendag plaats vindt vanaf de datum van plaatsing.

Ook op het moment dat uw kind overgaat naar een volgende groep hanteren we een wenperiode. De pedagogisch medewerkers van de twee groepen zullen uitgebreid met elkaar overleggen over de eet- en slaapgewoonten, zindelijkheid, eventuele medische gegevens, de taalontwikkeling, het contact met de ouders en de ontwikkeling van het kind. Ze spreken samen een tijdspad af waarin het kind langzaam over zal gaan naar de volgende groep.