Thema’s en activiteiten

 

Elke maand staat in het teken van een thema. Naast thema’s gekoppeld aan de feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, en aan jaargetijden, kiezen we ook speciale thema’s voor onze spel- en knutselactiviteiten.

De Kinderkamer werkt VVE gericht. Dit houdt in dat wij bewust bezig zijn met Voor -en Vroegschoolse Educatie gedurende de hele dag. De Kinderkamer werkt met educatieve programma's, gericht op het voorkomen en inlopen van bepaalde achterstanden.

Puk Totaal en Startblokken zijn de VVE-programma's van waaruit De Kinderkamer haar activiteiten opbouwt.

Onze pedagogisch medewerkers zijn hiertoe opgeleid en volgen geregeld verdiepingscursussen.

Tevens hebben we medewrekers in dienst die een VVE coachingscursus volgen om het team optimaal te kunnen begeleiden waar nodig.
 
Peuterproject

Binnen De Kinderkamer hebben we een samenwerkingsverband met verzorgingstehuizen. Onze peuters gaan daar wekelijks naartoe om een activiteit met de ouderen te doen. Ook komen ze wel eens bij De Kinderkamer op bezoek. Voor de kinderen en de ouderen is dit een super leuke ervaring.

 

Plezier en inspiratie

Bij de keuze van thema’s en activiteiten legt De Kinderkamer de nadruk op het prikkelen van de zintuigen en de beleving van het proces. Het gaat er niet om dat de kinderen aan het eind van de dag ‘kunstwerkjes’ afleveren, maar dat ze geïnspireerd raken en plezier bleven aan het creëren van het knutselwerk.


 


Eigen invulling

(Knutsel)activiteiten worden gezamenlijk ondernomen, maar elk kind kan er een eigen invulling aan geven. Ieder thema wordt met zorg voor de verschillende zintuigen uitgewerkt, zodat de activiteiten hierop kunnen aansluiten.