Pedagogisch beleid
 

 


Het pedagogisch beleid van De Kinderkamer is gebaseerd op de ideeën van verschillende pedagogen en diverse pedagogische theorieën. Het is vertaald in een werkplan. Dit wordt aan alle medewerkers van De Kinderkamer uitgereikt en in de praktijk gebruikt als uitgangspunt voor ieders handelen. De locatiemanager ziet er op toe dat de medewerkers dit ook daadwerkelijk doen. Ouders kunnen bij de locatiemanager het pedagogisch beleid en het werkplan inzien. Deze staat ter inzage klaar voor u.

In de eerste vier levensjaren wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid. Daarom moeten kinderen in deze periode voldoende geprikkeld worden om vrijuit en veelzijdig te kunnen beleven en ervaren. Het is heel belangrijk dat de natuurlijke behoefte om zelf dingen te ontdekken, te onderzoeken en uit te proberen zo min mogelijk wordt verstoord.

De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Ons beleid is gericht op de verschillende wijzen waarop een kind informatie tot zich neemt. Naast fantasie, creativiteit en de behoefte van een kind om kennis op te nemen, richten wij ons op de verkenning van de omgeving.

Er ligt een democratische opvoedingsstijl ten grondslag aan het pedagogisch handelen van De Kinderkamer. De mening van kinderen telt, er wordt goed naar hen gekeken en geluisterd. Er is voortdurend interactie tussen opvoeder en kind.