In de groep

Elk kind zit in een eigen groep. Per groep zijn er vaste pedagogisch medewerkers die uw kind opvangen. De groepsgrootte wordt bepaald door de leeftijd van de kinderen en het wettelijk vastgestelde maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker.

De Kinderkamer kent observatie-/ontwikkelingsgroepen, verticale groepen en peutergroepen.
 

 
Observatie-/ontwikkelingsgroep voor de allerkleinsten

Alle nieuwe baby’s vangen we tenminste drie maanden op in de observatie-/ontwikkelingsgroep. Uw kind ziet altijd het vertrouwde gezicht van de vaste groepsleiders. Zij nemen uitvoerig de tijd om uw kind te leren kennen. Daardoor kunnen ze al snel de door uw kind ‘gevraagde’ zorg bieden. De dagindeling wordt afgestemd op het ritme van de kinderen. Eet- en slaaptijden van thuis nemen we zoveel mogelijk over, waardoor onze zorg zoveel mogelijk aansluit bij de verzorging thuis.

Verticale groep voor 0 tot 4 jaar

Voor de dreumesen en peuters hanteren we een dagritme voor de hele groep. We eten samen op vaste tijden en de kinderen slapen merendeels ook tegelijk. We spelen zoveel mogelijk met de kinderen buiten.
 

 


Peutergroep

In deze groep bereiden we de oudste kinderen van de dagopvang spelenderwijs voor op de overgang naar de basisschool. Plaatsing in deze groep is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de bezettingsgraad.
 


Opendeuren beleid

Wanneer het dagritme dat toestaat, voeren we een ‘opendeuren beleid’. Dit betekent dat we de deuren van enkele groepen openzetten. De kinderen kunnen dan ook in de ruimte tegenover/naast die van hun eigen groep spelen. Ze zijn vrij om te kiezen waar ze het liefst willen spelen en hebben meer spelmogelijkheden. Bijkomstig voordeel is dat de kinderen op speelse wijze bekend raken met alle pedagogisch medewerkers binnen De Kinderkamer.
 


Vervanging

Bij ziekte of afwezigheid nemen collega’s van andere groepen de zorg voor de kinderen over. Al onze pedagogisch medewerkers zijn allround opgeleid en kunnen dus in alle groepen waarnemen. Door ons opendeuren beleid leren de kinderen spelenderwijs alle medewerkers kennen.