Liefdevolle omgeving

 

 

De Kinderkamer biedt kinderen een liefdevolle en stimulerende omgeving, waarin ze uitgedaagd worden om zich optimaal te ontwikkelen. We willen dat de kinderen zich bij ons gewaardeerd en geliefd voelen en voelen dat ze echt bij de groep horen. Uw kind leert soepel en positief omgaan met anderen: ouder, jonger en uit andere culturen. In onze groepen werken en spelen kinderen samen en lossen ze ook samen problemen en conflicten op. En als ze dat moeilijk vinden helpen onze pedagogisch medewerkers hier natuurlijk bij.

De Kinderkamer hanteert binnen en op het terrein een rookvrije omgeving. Samen, met u als ouder, dragen we hier de zorg voor. Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen.
In elke fase van het opgroeien willen we kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

rookvrijegeneratie.nl/over-de-rookvrije-generatie