Wat is kwaliteit?

Kwaliteit wordt bepaald door wat u belangrijk vindt. De kwaliteit is goed als de kinderopvangorganisatie volledig aansluit bij uw wensen. Gaat het anders, dan wilt u graag dat er naar u geluisterd wordt. Maar op de eerste plaats komt veiligheid. Er is een aantal basiseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang, waaraan iedere kinderopvangorganisatie moet voldoen. De GGD Inspectie toetst of aan deze wet is voldaan.

Binnen De Kinderkamer is het inspectierapport ter inzage aanwezig. Ook kunt u digitaal op het Landelijk Register Kinderopvang het inspectierapport inzien.  

Als u dan bij de naam De Kinderkamer intoets, komt u uit bij de rapporten van:

De Kinderkamer Eindhoven: Dagopvang en Buitenschoolse opvang

De Kinderkamer Geldrop: Dagopvang en Buitenschoolse opvang