Plaatsing

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier nemen wij direct contact met u op om u te laten weten of we u een kindplaats kunnen aanbieden. Als we uw kind kunnen plaatsen, ontvangt u de plaatsingsovereenkomst. We houden bij de plaatsing rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw in de groepen. Hierdoor is het mogelijk dat een kind dat later is aangemeld, eerder wordt geplaatst. Kinderen van wie al een broertje of zusje wordt opgevangen bij De Kinderkamer, krijgen voorrang bij plaatsing.


Plaatsingsovereenkomst

De plaatsing is van kracht op het moment dat de plaatsingsovereenkomst digitaal is ondertekend door de ouder(s) en door De Kinderkamer. De plaatsing kan op elke willekeurige dag in een maand ingaan. Voorafgaand aan de plaatsing maken wij een afspraak voor het intakegesprek en de wendagen.

De plaatsingsovereenkomst is een overeenkomst waarin beide partijen akkoord gaan met de afspraken over de geboden kinderopvang. Voor zowel De Kinderkamer als de ouders betekent dit dat er een aantal verplichtingen is. In de overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de openstelling, de betalingsvoorwaarden, de huisregels, de duur van de opvang en de opzeg- en wijzigingstermijnen.


Opzeggen

Staat u op de wachtlijst van De Kinderkamer of is uw kind al geplaatst, maar wilt u de aanmelding terugtrekken? Dan kunt dit schriftelijk doorgeven, onder vermelding van de achternaam van uw kind en de (vermoedelijke) geboortedatum. 

Gaat u verhuizen of wilt u om een andere reden de opvang beëindigen? Geeft u dit dan minimaal één maand vooraf schriftelijk aan ons door.