Ziek zijn

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Omdat de combinatie van oorzaak, ziekte en handelwijze zeer complex is, heeft De Kinderkamer een uitgebreid protocol ontwikkeld.

Het protocol omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Het protocol geeft ook aan wanneer zieke kinderen wel of juist niet opgevangen kunnen worden en welke extra zorg De Kinderkamer in dat geval biedt. In Ziek of niet ziekomschrijven we wanneer een kindje wel of niet kan komen en hoe wij omgaan met zieke kinderen. Daarna behandelen wij voor u de meest voorkomende ziektes, zodat u ze kunt herkennen.

Wanneer de locatiemanager of de pedagogisch medewerker vermoedt dat een kind zich niet goed voelt, krijgt het extra aandacht. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerker de diagnose stelt. Wel moet in  overleg met de locatiemanager beslist worden of het kind in de groep kan blijven, of de ouders gewaarschuwd moeten worden, of dat er direct een arts moet worden ingeschakeld.