Ziek of niet ziek?

Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar De Kinderkamer kan komen of  er kan blijven, kijken wij naar de volgende aspecten:

- de gezondheid en het welbevinden van het kind

- de gezondheid van andere kinderen en de

- groepssamenstelling en het dagprogramma.


Gezondheid en welbevinden van het kind

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die in een groep soms moeilijk te bieden is. Een kind dat in lichte mate ziek is en hier weinig hinder van ondervindt, kan gewoon naar De Kinderkamer komen. Als het kind zich echter zo beroerd voelt dat het medische hulp nodig heeft of beter af is in de nabijheid van de ouders, wordt de ouder verzocht zijn of haar kind op te halen. De pedagogisch medewerker is bijvoorbeeld niet in staat het zieke kind langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan kan hebben. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Kan het niet voldoende tot rust komen in de groep, dan kan dit het genezingsproces negatief beïnvloeden.

Gezondheid van andere kinderen

Als een kind ziek bij De Kinderkamer komt, is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen hierdoor gevaar loopt. Is de ziekte besmettelijk, dan moet het kind thuisblijven. Bij veel ziekten is de fase van besmettelijkheid echter al voorbij op het moment dat het kind zich ziek gaat voelen. In veel gevallen kan het kind dan wel naar De Kinderkamer komen, maar worden de ouders van de andere kinderen geïnformeerd over de heersende ziekte.

Groepssamenstelling en dagprogramma

Of we een ziek kind voldoende aandacht en verzorging kunnen bieden, hangt mede af van de groepssamenstelling en van andere zieke kinderen. Als één kind bijvoorbeeld last heeft van een ontstoken oog, is er op dat moment wellicht voldoende ruimte en tijd om het adequaat op te vangen en te zorgen voor een goede hygiëne. Dit wordt lastiger als meer kinderen last hebben van een ontstoken oog. Zo kan het dus gebeuren dat we bij dezelfde ziekteverschijnselen verschillend handelen. Per situatie en in overleg met de ouders proberen we te beoordelen wat haalbaar is.