Ouders waarschuwen

Wanneer moet u als ouders worden gewaarschuwd?

Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en de pedagogisch medewerker twijfelt of het wel in de groep kan blijven, wordt voor overleg altijd contact met de ouders opgenomen. Soms krijgt de pedagogisch medewerker van ouders informatie die het gedrag van het kind kan verklaren. Is het beter het kind op te halen, dan wordt dit met een van de ouders afgestemd en worden er verdere afspraken gemaakt.