Medicijngebruik

De Kinderkamer heeft zelf geen medicijnen. Wanneer uw kind medicijnen toegediend moet krijgen, verzoeken we u als ouder/verzorger een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt ook voor homeopathische en zelfzorgmiddelen. De Kinderkamer werkt volgens een protocol ´toedienen van medicijnen´. Zo geven we een kind geen paracetamol als het zonder een duidelijke oorzaak koorts heeft. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van het kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het kind in de groep te houden, is de lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter. Is de oorzaak van de koorts wel duidelijk (bijvoorbeeld als reactie op een inenting), dan mag u uw kind paracetamol geven of door een pedagogisch medewerker laten toedienen, nadat u een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ heeft ingevuld. Moet van de huisarts een medicijn worden gegeven (bijvoorbeeld ter voorkoming van een koortsstuip), dan gebeurt dit altijd in overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers.