Koorts

Kunt u uw kind wel of niet naar De Kinderkamer brengen als het koorts heeft?

Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie en zorgt ervoor dat micro-organismen onschadelijk worden gemaakt. De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zich geen reden een kind thuis te houden of naar huis te sturen. Bij koorts bekijken we hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. De hoogte van de koorts is geen maat voor de ernst van de ziekte. Relatief onschuldige aandoeningen, zoals tanden krijgen, kunnen met hoge koorts gepaard gaan, terwijl er bij sommige ernstige ziekten alleen lichte verhoging optreedt. Het is vooral belangrijk te zorgen dat kinderen met koorts goed drinken; eten is minder belangrijk. Bij verhoging (vanaf 38°C) of koorts worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.