Een stevige basis voor de toekomst

Omdat kinderen vanaf hun vierde jaar naar school gaan, legt De Kinderkamer bij de opvang van 0- tot 4-jarigen het accent op de ontwikkeling van het wils- en gevoelsleven en de creatieve vorming.

Door tijdens de activiteiten de beleving en het plezier centraal te stellen en de verschillende zintuigen te prikkelen, wordt een vruchtbare basis gelegd voor de optimale ontwikkeling van het cognitieve leren op latere leeftijd. Speelgoed, spelletjes, ontwikkelingsmateriaal, voorlezen, muziek, dans, naar buiten gaan, dieren, planten, bloemen, geuren, kleuren, vormen en maten dragen allemaal bij aan de optimale ontwikkeling van uw kind in de eerste jaren.