Opvang betekent naast verzorging en (op)voeding een deskundige, professionele en pedagogisch geschoold team met liefde voor de kinderen en het werk.

De Kinderkamer werkt op iedere vestiging met een pedagogisch geschoolde locatiemanager. De locatiemanagers worden ondersteund en begeleidt door de Manager Kinderopvang, welke samen de pedagogisch medewerkers begeleiden in het waarborgen van de pedagogische kwaliteit. Als team zullen en kunnen alle medewerkers adequaat reageren op alle zaken die gedurende de openingstijden gebeuren en waarvoor directe actie vereist is. 

De locatiemanager kan voor ouders en medewerkers door haar aanwezigheid de rol van vertrouwenspersoon vervullen en uw vragen en suggesties aanhoren en waar nodig stappen ondernemen. De locatiemanager draagt zelf zorg voor haar eigen medewerkers, de teamsamenstelling, het pedagogisch beleid, de veiligheid, naleving van de wettelijke normen en alle andere belangrijke zaken.

De kwaliteit van onze kinderopvang en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van onze medewerkers. Om deze kwaliteit te waarborgen, besteedt De Kinderkamer veel zorg en aandacht aan haar medewerkers. Wij nemen medewerkers met relevante diploma's uitsluitend aan op basis van een zorgvuldige selectie en na overhandiging van een Verklaring Omtrent Gedrag.

   

Vacatures

Zien wij jouw sollicitatie onze kant opkomen?!
De Kinderkamer is op zoek naar leuke, nieuwe, creatieve, liefdevolle, flexibele en enthousiaste team players!!

Wil jij op jouw eigen manier met een nieuwe pedagogische visie aan de slag en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen, ligt jouw hart bij de kinderen en staan de kinderen ALTIJD op nummer 1 EN wil jij iedere dag met plezier naar je werk gaan?!

De vacatures die vrij komen zijn voor gemiddeld 18 tot 36 uur per week.

Stuur snel je sollicitatiebrief en CV naar De Kinderkamer via:
info@dekinderkamer.nl of bel voor meer informatie naar 040-2391310.

Team De Kinderkamer!


 

Sollicitatieprocedure

  • Je ontvangt altijd een reactie.
  • Sluit je opleiding en/of ervaring onvoldoende aan op onze vacature, dan ontvang je bericht dat de sollicitatie niet verder in behandeling wordt genomen. 
  • Is onze interesse gewekt dan krijg je een uitnodiging om kennis te maken.
  • Als de procedure wordt voortgezet, dan krijg je een uitnodiging om op vrijwillige basis een dagje mee te kijken. Aan het eind van de dag vindt een korte evaluatie plaats.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste om binnen De Kinderkamer werkzaam te zijn.