Hoe kunt u uw kind(eren) bij De Kinderkamer inschrijven?

Inschrijving is mogelijk vanaf 1 dag per week. U kunt zich inschrijven door het aanmeldingsformulier voor de dagopvang of buitenschoolse opvang in te vullen via de Link hieronder. Heeft u al kinderen bij De Kinderkamer aangemeld, dan kunt u nieuwe aanmeldingen via het Ouderportaal invoeren. 

U wordt altijd benaderd voor een ouderkennismaking, zodat wij De Kinderkamer uitgebreid aan u kunnen voorstellen.

Zodra wij uw inschrijfformulier ontvangen hebben, laten wij u direct weten of uw kind op de door uw aangevraagde ingangsdatum bij De Kinderkamer kan komen spelen.

Inschrijvingsbedrag

De inschrijving is van kracht op het moment dat De Kinderkamer het aanmeldingsformulier en het inschrijvingsbedrag heeft ontvangen. Dit bedraagt € 50,- per kind. Bij de overgang van dagopvang naar buitenschoolse opvang bent u GEEN inschrijvingsbedrag verschuldigd. U kunt het bedrag storten of overmaken op rekeningnummer 10.38.49.793 ten name van De Kinderkamer te Eindhoven onder vermelding van de achternaam van uw kind en de (verwachte) geboortedatum.

 

Inschrijfformulier Buitenschoolse opvang Eindhoven

Inschrijfformulier Buitenschoolse opvang Geldrop