Hoe kunt u uw kind(eren) bij De Kinderkamer inschrijven?

Inschrijving is mogelijk vanaf twee dagdelen per week. U kunt zich inschrijven door het aanmeldingsformulier voor de dagopvang of buitenschoolse opvang digitaal in te vullen via de link hieronder. Heeft u al een kind ingeschreven staan binnen De Kinderkamer, dan mag u het volgende kind aanmelden via het Ouderportaal.

U wordt altijd benaderd voor een ouderkennismaking, zodat wij De Kinderkamer uitgebreid aan u kunnen voorstellen.

Zodra wij uw inschrijfformulier ontvangen hebben, laten wij u direct weten of uw kind op de door uw aangevraagde ingangsdatum bij De Kinderkamer kan komen spelen.
 


Inschrijvingsbedrag

De inschrijving is van kracht op het moment dat De Kinderkamer het aanmeldingsformulier en het inschrijvingsbedrag heeft ontvangen. Dit bedraagt € 50,- per kind. Bij de overgang van dagopvang naar buitenschoolse opvang bent u GEEN inschrijvingsbedrag verschuldigd. U kunt het bedrag storten of overmaken:

Vestiging Geldrop:    NL19RABO0111860792 ten name van De Kinderkamer Geldrop B.V.

Vestiging Eindhoven: NL71RABO0102684723 ten name van De Kinderkamer CZE B.V.

onder vermelding van de achternaam van uw kind en de (verwachte) geboortedatum.

 

Inschrijfformulier Dagopvang Eindhoven

Inschrijfformulier Dagopvang Geldrop